Filozofia Lean Thinking

Nasza WIZJA Lean Management

"Charakter firmy określają potrzeby nabywcy, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie nabywcy stanowi misję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia nabywcy i rynku." - Peter Drucker.

"Wszystko, co robimy, to patrzymy na linię czasu od momentu, kiedy nabywca składa zamówienie do punktu, kiedy zapłata wpływa na nasze konto. A następnie zmniejszamy ten czas poprzez redukcję wszelkich niepotrzebnych aktywności wykonywanych przez nas w tym okresie." - Taiichi Ōno

Nasza Misja - optymalizacja procesu produkcji
Idee zawarte w powyższych cytatach są filarami działalności naszej firmy. Kluczem do sukcesu jest patrzenie na problem z perspektywy, jaki rysuje koncepcja Lean, czyli nabywców produktów naszego Klienta, by pomóc mu w zauważeniu i efektywnym eliminowaniu strat:

czasu

przestrzeni

zasobów materialnych (materiałów, maszyn)

zasobów finansowych

zasobów ludzkich

Kiedy uświadomisz sobie, ile traci Twoja firma w każdym dniu produkcji, zrozumiesz, jak wiele możesz zyskać dzięki naszej działalności. Tak zaczyna się Lean Management.

 W całości działań opieramy się na filozofii Lean Thinking

Sposób REALIZACJI

1. Precyzyjne określenie celu biznesowego

lean management

Jest to etap kluczowy. Nie my, lecz Klient określa, w którym obszarze oczekuje wsparcia i jakiego efektu optymalizacji potrzebuje.


Przykłady celów biznesowych:

 • Poprawa płynności finansowej o x%
 • Poprawa marży o x% przez działania w obszarze operacyjnym
 • Zmniejszenie ilości reklamacji o x%
 • Podniesienie poziomu sprzedaży o x%
 • Poprawa dostawy na czas do klienta do poziomu x%
 • Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez zakład o x%

2. Analiza stanu obecnego

Analiza stanu obecnego

Analiza stanu obecnego jest najdłuższym etapem. Przeprowadzamy wówczas szereg audytów:

 • rozmowy z pracownikami zaangażowanymi w proces i kadrą zarządzającą
 • obserwacja procesu oraz dokonywanie pomiarów bezpośrednio na hali produkcyjnej, w magazynach, laboratoriach itd.
 • analiza sprawozdań i raportów
 • poszukiwanie przyczyn źródłowych obecnych problemów
 • testy i eksperymenty – w duchu Lean, weryfikujące prawdziwość hipotez

3. Opracowanie stanu docelowego oraz sposobu jego uzyskania

OPRACOWANIE STANU DOCELOWEGO

OPRACOWANIE STANU DOCELOWEGO.

Efektem analizy jest OPRACOWANIE STANU DOCELOWEGO. Stan docelowy zakłada jaki poziom powinny osiągnąć, względem obecnej sytuacji, wszelkie składowe wskazanego celu biznesowego.


SPOSÓB UZYSKANIA STANU DOCELOWEGO zawiera:

 • listę i sposób wdrożenia działań optymalizacyjnych wraz z określeniem korzyści biznesowych
 • metodę gromadzenia i listę wskaźników koniecznych do monitorowania postępów optymalizacji
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie działań Lean spośród pracowników Klienta

4. Realizacja

Realizacja

REALIZACJĘ przeprowadzamy sprawnie dzięki dwóm czynnikom:

 • Dogłębne zrozumienie sytuacji na etapie analizy stanu obecnego pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
 • Od samego początku partnerami dla nas są pracownicy bezpośrednio pracujący w procesie. To z nimi analizujemy sytuację, szukamy zagrożeń i szans, dyskutujemy, wypracowujemy rozwiązania w duchu Lean. Dzięki temu metody wdrożenia optymalizacji nie są dla nikogo zaskoczeniem.

5. Weryfikacja stabilności uzyskanych efektów

Weryfikacja stabilności uzyskanych efektów

OSIĄGNIĘTY POSTĘP JEST WERYFIKOWANY W CZASIE i po potwierdzeniu jego stabilności Leanhill otrzymuje wynagrodzenie na zasadach success fee.

Zarządzanie Lean wdrażane niemal w 100% w miejscu fizycznej realizacji procesu i z operatorami procesu.

Dlaczego MY

 • Pracujemy na miejscu razem z ludźmi zaangażowanymi w proces, a nie zza laptopa przy biurku. Operatorzy i kierownicy obszarów nie pozostają z boku, tylko działają i wypracowują rozwiązania razem z nami.
 • Klient wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację ze swojej strony. Dzięki temu współpraca jest znacznie efektywniejsza, zaakceptowane zmiany są testowane/wdrażane bez zbędnych opóźnień decyzyjnych i wykonawczych, szybko wyjaśniane są wątpliwości.
 • Każdy cel Klienta traktujemy osobno. Nie przychodzimy z gotowymi rozwiązaniami z innych firm. Budujemy przewagę Klienta, bazując na jego własnych atutach.
 • Realizujemy konkretne usprawnienia prowadzące do określonego celu biznesowego, zamiast wdrażania jedynie ogólnych strategii.
 • Eliminujemy przyczyny źródłowe problemów, a nie tylko ich skutki.
 • Stawiamy na rozwiązania w miejsce teoretyzowania. Wypracowywanie rozwiązań odbywa się w dużej mierze poprzez testy, a nie jedynie przez długotrwałe analizy w biurze.
 • Nasze wynagrodzenie związane jest bezpośrednio z osiągniętymi rezultatami i ich trwałością – success fee.
 • Wszelkie optymalizacje przeprowadzamy według filozofii Lean Thinking, a nie wdrażamy jedynie jej narzędzia. Pracownicy poznają Lean w działaniu i są w stanie kontynuować tę filozofię po zakończeniu projektu.
 • Wypracowywane rozwiązania są z założenia bezinwestycyjne (filozofia Lean Thinkng).

Zarządzanie Lean w praktyce

Lean
Myślenie LEAN

Zespół

Referencje

Blog